Wat is profetisch schilderen?

Wat is het?

Profetisch schilderen is schilderen vanuit de inspiratie door de Heilige Geest ook wel christelijk intuïtief schilderen genoemd.
God gebruikt de schilder om Zijn woorden te verbeelden, de schilder en de ontvanger van het schilderij worden hierdoor beiden gezegend.
Profeteren is volgens 1 Cor. 14:3, stichtend, vermanend en bemoedigend. Profeteren kan in woorden gevat worden maar ook in een schilderij.

Hoe doe je dat?

Begin God te zoeken, door stille tijd en/of aanbidding met muziek en vraag “iets” van Hem te horen, welke kleuren, welke techniek, welke ondergrond, waar te beginnen? Profetisch schilderen is niet altijd spontaan, soms is er van te voren een beeld, een droom, een woord, een zeker weten.

Hoe kijkt iemand terug op een workshop?

Kijk naar een filmpje van Hanneke Plooij, een deelnemer aan een Profetisch schilderen workshop New Wine 2017